11 lipca, 2024

Odpowiednie oprogramowanie jest niezwykle ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy. Jednak aby do tego doszło, nie wystarczy jedynie wykupić i wdrożyć odpowiedni system. Istotną kwestią jest także konserwacja i utrzymanie oprogramowaniu. Właściwy nad nim nadzór to gwarancja długoletniego funkcjonowania i braku zawodności.

Na co ma wpływ SAP Maintenance?

Monitoring systemu operacyjnego jest niezbędny, aby utrzymać prawidłową wydajność aplikacji oraz zapewnić prawidłowy poziom bezpieczeństwa. Odpowiednie dbanie o program ma wpływ na całe jego funkcjonowanie, a co za tym idzie – przedkłada się na pracę firmy. Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, skorzystać można z trzech poziomów pomocy w ramach firmy zewnętrznej: platinum (wsparcie całkowite, nadzór w każdym momencie), gold (uzupełnienie wewnętrznego działu informatycznego) oraz flex (indywidualne podejście do klienta). Szczegóły działów współpracy dostępne są tutaj.

Systemy SAP – raportowanie

Administracja systemami SAP jest ulepszana także dzięki dziennym raportom. Dzięki nim możliwa jest całkowita kontrola nad procesami outsourcowanymi. Co zamieszczane jest w takim raporcie? Między innymi są to informacje mówiące o bieżącym zużyciu procesów roboczych SAP, lista błędów aktualizacji, czas reakcji na konkretne działania, czy istotne komunikaty. Korzystanie z raportów oraz utrzymanie systemu SAP, może pomóc w odpowiednim momencie dostrzec nieprawidłowości oraz podjąć konkretne, optymalne działania.

  Kreatywny regał do pokoju młodzieżowego: Organizacja i Styl